میزبانی آلمان NVMe

هاست پرسرعت آلمان پلن پایه


 • 300 مگابایت فضای هاست
 • 2048 مگابایت میزان رم اختصاصی
 • 300 مگابایت فضای دیتابیس
 • NVMe تکنولوژی استوریج
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • Let's Encrypt گواهینامه SSL
 • آلمان محل دیتاسنتر
 • LiteSpeed وب سرور
 • CPanel کنترل پنل
 • هفتگی بک آپ گیری
 • 99.9% آپ تایم
 • از 4.4 الی 7.3 نسخه PHP
 • MySQL DataBase, PhPMyAdmin قابلیت های بانک اطلاعاتی
 • WordPress ,Drupal ,Open Cart ,Joomla قابلیت نصب نرم افزار
 • 7 روز ضمانت بازگشت وجه
هاست پرسرعت آلمان پلن استاندارد


 • 500 مگابایت فضای هاست
 • 2048 مگابایت میزان رم اختصاصی
 • 500 مگابایت فضای دیتابیس
 • NVMe تکنولوژی استوریج
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • Let's Encrypt گواهینامه SSL
 • آلمان محل دیتاسنتر
 • LiteSpeed وب سرور
 • CPanel کنترل پنل
 • هفتگی بک آپ گیری
 • 99.9% آپ تایم
 • از 4.4 الی 7.3 نسخه PHP
 • MySQL DataBase, PhPMyAdmin قابلیت های بانک اطلاعاتی
 • WordPress ,Drupal ,Open Cart ,Joomla قابلیت نصب نرم افزار
 • 7 روز ضمانت بازگشت وجه
هاست پرسرعت آلمان پلن ویژه


 • 1000 مگابایت فضای هاست
 • 2048 مگابایت میزان رم اختصاصی
 • 1000 مگابایت فضای دیتابیس
 • NVMe تکنولوژی استوریج
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • Let's Encrypt گواهینامه SSL
 • آلمان محل دیتاسنتر
 • LiteSpeed وب سرور
 • CPanel کنترل پنل
 • هفتگی بک آپ گیری
 • 99.9% آپ تایم
 • از 4.4 الی 7.3 نسخه PHP
 • MySQL DataBase, PhPMyAdmin قابلیت های بانک اطلاعاتی
 • WordPress ,Drupal ,Open Cart ,Joomla قابلیت نصب نرم افزار
 • 7 روز ضمانت بازگشت وجه
هاست پرسرعت آلمان پلن پیشرفته


 • 2000 مگابایت فضای هاست
 • 2048 مگابایت میزان رم اختصاصی
 • 2000 مگابایت فضای دیتابیس
 • NVMe تکنولوژی استوریج
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • Let's Encrypt گواهینامه SSL
 • آلمان محل دیتاسنتر
 • LiteSpeed وب سرور
 • CPanel کنترل پنل
 • هفتگی بک آپ گیری
 • 99.9% آپ تایم
 • از 4.4 الی 7.3 نسخه PHP
 • MySQL DataBase, PhPMyAdmin قابلیت های بانک اطلاعاتی
 • WordPress ,Drupal ,Open Cart ,Joomla قابلیت نصب نرم افزار
 • 7 روز ضمانت بازگشت وجه
هاست پرسرعت آلمان پلن حرفه ای


 • 3000 مگابایت فضای هاست
 • 2048 مگابایت میزان رم اختصاصی
 • 3000 مگابایت فضای دیتابیس
 • NVMe تکنولوژی استوریج
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • Let's Encrypt گواهینامه SSL
 • آلمان محل دیتاسنتر
 • LiteSpeed وب سرور
 • CPanel کنترل پنل
 • هفتگی بک آپ گیری
 • 99.9% آپ تایم
 • از 4.4 الی 7.3 نسخه PHP
 • MySQL DataBase, PhPMyAdmin قابلیت های بانک اطلاعاتی
 • WordPress ,Drupal ,Open Cart ,Joomla قابلیت نصب نرم افزار
 • 7 روز ضمانت بازگشت وجه
هاست پرسرعت آلمان پلن فوق حرفه ای


 • 4000 مگابایت فضای هاست
 • 2048 مگابایت میزان رم اختصاصی
 • 4000 مگابایت فضای دیتابیس
 • NVMe تکنولوژی استوریج
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • Let's Encrypt گواهینامه SSL
 • آلمان محل دیتاسنتر
 • LiteSpeed وب سرور
 • CPanel کنترل پنل
 • هفتگی بک آپ گیری
 • 99.9% آپ تایم
 • از 4.4 الی 7.3 نسخه PHP
 • MySQL DataBase, PhPMyAdmin قابلیت های بانک اطلاعاتی
 • WordPress ,Drupal ,Open Cart ,Joomla قابلیت نصب نرم افزار
 • 7 روز ضمانت بازگشت وجه
هاست پرسرعت آلمان پلن تخصصی


 • 5000 مگابایت فضای هاست
 • 2048 مگابایت میزان رم اختصاصی
 • 5000 مگابایت فضای دیتابیس
 • NVMe تکنولوژی استوریج
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • Let's Encrypt گواهینامه SSL
 • آلمان محل دیتاسنتر
 • LiteSpeed وب سرور
 • CPanel کنترل پنل
 • هفتگی بک آپ گیری
 • 99.9% آپ تایم
 • از 4.4 الی 7.3 نسخه PHP
 • MySQL DataBase, PhPMyAdmin قابلیت های بانک اطلاعاتی
 • WordPress ,Drupal ,Open Cart ,Joomla قابلیت نصب نرم افزار
 • 7 روز ضمانت بازگشت وجه
هاست پرسرعت آلمان پلن VIP


 • 10000 مگابایت فضای هاست
 • 2048 مگابایت میزان رم اختصاصی
 • 10000 مگابایت فضای دیتابیس
 • NVMe تکنولوژی استوریج
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • Let's Encrypt گواهینامه SSL
 • آلمان محل دیتاسنتر
 • LiteSpeed وب سرور
 • CPanel کنترل پنل
 • هفتگی بک آپ گیری
 • 99.9% آپ تایم
 • از 4.4 الی 7.3 نسخه PHP
 • MySQL DataBase, PhPMyAdmin قابلیت های بانک اطلاعاتی
 • WordPress ,Drupal ,Open Cart ,Joomla قابلیت نصب نرم افزار
 • 7 روز ضمانت بازگشت وجه

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای تکوین وب محفوظ می باشد