بستر امن و خیالی راحت با صدور گواهینامه SSL

گواهینامه Geotrust Rapidssl یک ساله


آماده سازی کمتر از دو روز کاری
قابليت نصب تنها بر روی يک دامنه
رمزنگاری 40 تا 256 بيت
طول كليد 2048 بيت
گواهينامه ثابت
قابليت ضمانت 10000 دلار
پشتیبانی 24 ساعته و تخصصی
بدون نیاز به ارایه مدارک
پشتيبانی از اکثر موبایل ها و مرورگرها
پشتیبانی از تمامی دامنه ها به جز دامنه IR
این گواهینامه تائیدکننده مالکیت دامنه بوده و برای یک دوره یک ساله عرضه می‌شود.

گواهینامه Geotrust Rapidssl Wildcard یک ساله


آماده سازی کمتر از دو روز کاری
قابليت نصب تنها بر روی چند دامنه
رمزنگاری 40 تا 256 بيت
طول كليد 2048 بيت
گواهينامه ثابت
قابليت ضمانت 10000 دلار
پشتیبانی 24 ساعته و تخصصی
بدون نیاز به ارایه مدارک
پشتيبانی از اکثر موبایل ها و مرورگرها
پشتیبانی از تمامی دامنه ها به جز دامنه IR
این گواهینامه تائیدکننده مالکیت دامنه بوده و برای یک دوره یک ساله عرضه می‌شود.

گواهینامه Comodo Positivessl یک ساله


آماده سازی کمتر از دو روز کاری
قابليت نصب تنها بر روی يک دامنه
رمزنگاری 40 تا 256 بيت
طول كليد 2048 بيت
گواهينامه ثابت
قابليت ضمانت 10000 دلار
پشتیبانی 24 ساعته و تخصصی
بدون نیاز به ارایه مدارک
پشتيبانی از اکثر موبایل ها و مرورگرها
پشتیبانی از تمامی دامنه ها به جز دامنه IR
این گواهینامه تائیدکننده مالکیت دامنه بوده و برای یک دوره یک ساله عرضه می‌شود.

گواهینامه Thawte Ssl123 یک ساله


آماده سازی کمتر از دو روز کاری
قابليت نصب تنها بر روی يک دامنه
رمزنگاری 40 تا 256 بيت
طول كليد 2048 بيت
گواهينامه پویا
قابليت ضمانت 500000 دلار
پشتیبانی 24 ساعته و تخصصی
بدون نیاز به ارایه مدارک
پشتيبانی از اکثر موبایل ها و مرورگرها
پشتیبانی از تمامی دامنه ها به جز دامنه IR
این گواهینامه تائیدکننده مالکیت دامنه بوده و برای یک دوره یک ساله عرضه می‌شود.

گواهینامه Comodo Essentialssl یک ساله


آماده سازی کمتر از دو روز کاری
قابليت نصب تنها بر روی يک دامنه
رمزنگاری 40 تا 256 بيت
طول كليد 2048 بيت
گواهينامه ثابت
قابليت ضمانت 10000 دلار
پشتیبانی 24 ساعته و تخصصی
بدون نیاز به ارایه مدارک
پشتيبانی از اکثر موبایل ها و مرورگرها
پشتیبانی از تمامی دامنه ها به جز دامنه IR
این گواهینامه تائیدکننده مالکیت دامنه بوده و برای یک دوره یک ساله عرضه می‌شود.

گواهینامه Comodo Essentialssl Wildcard یک ساله


آماده سازی کمتر از دو روز کاری
قابليت نصب تنها بر روی يك دامنه و تعداد زیردامنه نامحدود
رمزنگاری 40 تا 256 بيت
طول كليد 2048 بيت
گواهينامه ثابت
قابليت ضمانت 10000 دلار
پشتیبانی 24 ساعته و تخصصی
بدون نیاز به ارایه مدارک
پشتيبانی از اکثر موبایل ها و مرورگرها
پشتیبانی از تمامی دامنه ها به جز دامنه IR
این گواهینامه تائیدکننده مالکیت دامنه بوده و برای یک دوره یک ساله عرضه می‌شود.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای تکوین وب محفوظ می باشد